Gudstjänst på Hållö söndag 25 juli

Tid: 15.00
Predikan: Thomas Granath