Ekumenisk Annandagsgudstjänst måndag 5 april

Endast på Facebook
Tid: 10.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Fredrik Sigurdsson
Orgel: Agneta Hellgren