Gudstjänst på Hållö söndag 2 augusti

Tid: 15.00
Predikan: Johan Birging