Gudstjänst på Hållö söndag 5 juli

Tid: 15.00
Predikan: Malin Hammarström