Gökotta på Sandö torsdag 21 maj

Ekumenisk friluftsgudstjänst Medtag kaffekorg
Tid: 09.00
Predikan: Henriett Miel