Hållökapell måndag 18 maj

Styrelse möte
Tid: 09.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Rune