Pilgrimsvandring onsdag 1 juli

Samling vid badet på Sandö
Tid: 18.00