Pilgrimsvandring onsdag 20 maj

Samling i Vallevik.
Tid: 18.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Kristina Bock Grahl