Missionsgudstjänst söndag 17 januari

Tid: 11.00
Predikan: Hans Dalgren
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Missionsrådet
Orgel: Kristina Bock Grahl
Ljudtekniker: Olle