Kvällsmöte lördag 12 oktober

Bön för Bohuslän
Tid: 17.00
Predikan: Ove Jonsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Ove Jonsson