Existentiell hälsa, vad är det? onsdag 4 december

Föreläsning arrangerad av EKA
Tid: 18.00
Predikan: Maria Fässberg Norrhall
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson