Kaffe Bibel o Bön onsdag 6 november

Johannes Evangelium kapitel 19
Tid: 15.30
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson