Kaffe Bibel o Bön onsdag 9 oktober

Johannes Evangelium kapitel 15
Tid: 15.30
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson