Gudstjänst söndag 8 december

Nattvard
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Eva Larsson
Orgel: Lars Olehäll
Sång: Lars o Ingrid Olehäll
Ljudtekniker: Florian