Gudstjänst söndag 13 oktober

Scoutinvigning
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Eva Larsson
Orgel: Kristina Bock Grahl
Ljudtekniker: Florian
Kollekt: nationell offerdag Equmenia