Gudstjänst söndag 15 september

Tid: 11.00
Predikan: Jonathan Svensson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Erik Dyrehag
Orgel: Helena Sjöberg