Sommarcafé torsdag 13 juni

Tid: 15.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Laila Lind