Gudstjänst på Hållö söndag 18 augusti

Tid: 15.00
Predikan: Ove Jonsson
Orgel: Therese Bergqvist
Sång: Maria Sköld