Gudstjänst på Hållö söndag 14 juli

10 års Jubileum
Tid: 15.00
Predikan: Leif Larsson