Gudstjänst söndag 19 maj

Nattvard
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson
Orgel: Helena Sjöberg
Ljudtekniker: Christian
Kollekt: Månadsoffer
Kyrkkaffe: Cecilia, Ayad och Arian