Volontärsträff söndag 13 januari

Nätverket för de ensamkommande unga möts för en avstämning.
Tid: 17.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Cecilia Larsson