Ankarträffen måndag 13 maj

Utflykt med Soten till Gullholmen
Tid: 09.00
Predikan: Göran Hahne
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Mona Angel o Lars Sewerinson