Påskdagen söndag 21 april

Uppståndelsegudstjänst
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Birgitta Shalsborn
Orgel: Ingemar Thelin
Sång: Inger Eckert
Ljudtekniker: Christian