Långfredag fredag 19 april

Gudstjänst
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Eva Larsson
Orgel: Eva Olsson
Sång: Eva Larsson