Skärtorsdag torsdag 18 april

Ekumenisk Nattvardsgudstjänst i Smögens Kyrka
Tid: 17.30
Predikan: Jan-Eric Larsson