Gudstjänst söndag 13 januari

Nattvard
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Sten Andersson
Orgel: Eva Olsson
Ljudtekniker: Mattias
Kollekt: Månadsoffer
Kyrkkaffe: Britt och Wolffi römer