Fritidsgård fredag 9 november

Puls-Innebandy från kl 17.00 i idrottshuset.
Tid: 19.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Edward, Kolad och JE