Församlingsmöte söndag 11 november

Tid: 13.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Gunnar Ekström