Volontärsträff söndag 11 november

Nätverket kring de ensamkommande unga träffas för en avstämning.
Tid: 17.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Cecilia Larsson