Gudstjänst söndag 9 december

Missionsgudstjänst Nattvard
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Missionskommiten
Orgel: Helena Sjöberg
Ljudtekniker: Eric
Kollekt: Internationell insamling