Gudstjänst söndag 14 oktober

Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Gunnar Ekström
Orgel: Ola Strand
Kollekt: Kollekt till equmenia
Kyrkkaffe: Kerstin och Torbjörn Larsson