Hållö söndag 15 juli

Gudstjänst
Tid: 15.00
Predikan: Jan-Eric Larsson
Sång: Sång av sånggruppen Folk