Hållökapell onsdag 18 april

Kapellvärdar träff
Tid: 18.00
Predikan: Hållö kapell förening
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Inger Damre