Fritidsgård fredag 12 januari

Tid: 19.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Susan Svahn