Volontärsträff 18+ söndag 14 januari

Avstämningsträff för Volontärer för gruppen asylsökande unga Sotenäs 18+
Tid: 17.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Cecilia Larsson