Volontärsträff 18+ söndag 10 december

Avstämningsträff för Volontärer för gruppen asylsökande unga Sotenäs 18+
Tid: 17.00
Predikan: Cecilia