Familjegudstjänst söndag 18 mars

Tid: 11.00
Predikan: Söndagsskola
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Ola Strand
Orgel: Ola
Ljudtekniker: Olle & Florian