Gudstjänst söndag 18 februari

Tid: 11.00
Predikan: Ove Jonsson
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Rune Johansson
Orgel: Eva Olsson
Ljudtekniker: Olle & Florian
Kollekt: Församling. Utg kolekt. Sira
Kyrkkaffe: Ja