Samtal om Livets frågor söndag 22 april

Vad skall jag med kyrkan till?
Tid: 13.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson