Samtal om livets frågor söndag 14 januari

Vem är den Helige Ande?
Tid: 13.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson