Samtal om livets frågor söndag 10 december

Hur leder Gud oss?
Tid: 13.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson