Samtal om livets frågor söndag 15 oktober

Vem är Jesus?
Tid: 13.00
Mötesledare/gudstjänstgrupp: Jan-Eric Larsson