Gudstjänst söndag 10 december

Missionsgudstjänst
Tid: 11.00
Predikan: Jan-Eric Larsson