Andakt med Vitryska barn lördag 12 augusti

Sång Andakt
Tid: 19.00